kvinnor varje dag mer är intresserade av företagsmarknaden och därmed , fler brasilianer tar initiativ till att införa sig i börsen.

Eftersom detta område är fortfarande ny till världen av kvinnor, en del kvinnor väljerinvesteringar klubbar att lära sig att hantera den här typen av investeringar och sedan kunna hantera sina finanser mer självständigt. Vad som är ännu mer intressant är att det finns särskilda investeringsklubbar för kvinnor.

Hur investeringar klubbar

Investerings club är en grupp människor som kommer samman för att investera i aktier i brasilianska företag, sedan bli medlemmar i dessa företag.

För att börja investera måste du gå med minst tre personer och få en administratör. Administratören kan vara en börsmäklare, en värdepappershandlare eller en bank. Investeringsklubbar måste också ha en stadga för att reglera sin verksamhet.Administratören bör ta hand om de handlingar och dokumentation som behövs för öppnandet av klubben samt hantera Portfölj

åtgärder. Valet av investeringar som ska göras kan göras av investeringsklubben och han eller hon måste redovisa de resultat som dessa applikationer har.investeringar klubbar bör följa de normer, regler och restriktioner som föreslagits av Bovespa

att säkerställa dess funktion i enlighet med lagen. Därför är det viktigt att kolla med bankens värdepappersföretag eller mäklare innan du ställer in din klubb. Det maximala antalet medlemmar i klubben är femtio, och ingen enskild deltagare kan ha mer än 40% av de totala kvoterna. Kvoter representerar fördelningen av pengar klubben måste investera.

BM & FBOVESPA-portalen har detaljerad information om investeringsklubbarna och mäklarhusen som är tillgängliga för att driva din klubb.

Förutom att vara ett bra alternativ för dem som börjar

investera i aktier, de är också ett bra tillfälle för dem som vill börja tillämpa lägre värden. Det kan också vara din chans att få dina vänner tillsammans och gå med i din ekonomi.